Miljøbilen er en mobil enhed (lastbil) der modtager farligt affald fra private borgere. Miljøbilordningen er en kommunal ordning, der er aftalt med kommunen.

Miljøbilen kører efter en fast køreplan med aftalte stop fordelt over hele kommunen

Køreplanen omdeles til alle husstande i kommunen én til to gange årligt og kan normalt også findes på kommunens hjemmeside.

Når borgerne skal aflevere deres farlige affald, skal de så vidt det er muligt aflevere affaldet i den originale emballage eller en tilsvarende egnet emballage.

Emballagen skal være mærket, så indholdet nemt kan identificeres og borgerne skal altid aflevere affaldet direkte til miljøbilens personale.

Hvilke affaldstyper kan afleveres?​

Der kan stort set afleveres alle former for farligt affald fra husholdninger:

  • Olie og kemikalierester
  • Maling, lak og spraydåser
  • Alle brandfarlige væsker
  • El-sparepærer og lysstofrør
  • Insekt- og plantegifte
  • Plantegødning (kunstgødning)
  • Kviksølvtermometre
  • Batterier og akkumulatorer
  • Alle produkter med faresymboler

Christianshavnerens postadresse:
Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1420 København K

Christianshavnerens mailadresse:
christianshavneren@beboerhus.dk

Christianshavnerens telefonnummer:
3257 8890

Christianshavnerens CVR nr.:
53 39 99 59

Indlæg og annoncer kan lægges i avisens postkasse i Beboerhuset, Dronningensgade 34, 1420 Kbvhn.K - eller naturligvis sendes elektronisk til christianshavneren@beboerhus.dk

Hvad og hvem er Christianshavneren:

Bydelsavisen ”Christianshavneren” er en selvstændig og ”non-profit” foreningsom blev grundlagt i november 1983.
Christianshavnerens formål er at oplyse og skabe debat om hvad der foregår i bydelen.
Christianshavneren er uafhængig af økonomiske, politiske, religiøse og andre særinteresser.

Christianshavnerens redaktion består af frivillige aktivister og har ingen fast træffetid.

Christianshavneren omdeles til alle brevsprækker på Christianshavn, inkl. Holmen, Margretheholm og Christiania.
Den kan også hentes i Beboerhuset og på biblioteket.

Kontakt os og læg besked på telefon eller mail og vi vil kontakte dig for aftale om møde o.a.

Christianshavneren er hele bydelens talerør.