Lyt til Christianshavn på din telefon

Christianshavn i Bevægelse

De første 6 podcasts er samlet under overskriften "Christianshavn i bevægelse" og varer næsten 36 minutter og indeholde følgende:
1618 Christianshavns anlæggelse påbegyndes, historiker og forfatter Anders Bjørn fortæller.
Vor Frelsers Kirkes klokkespil, organist og klokkenist Lars Sømod demonstrer klokkespillet i tårnet,
Børnebyen, Eskild, Coco på 5 år og børnehaveleder Trine Holmgreen fra Krudthuset fortæller om den nye Børneby fra 2016 på Trekantgrunden.
Vagthuset, Asbjørn Kaasgaard, fra Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv fortæller
Grønlænderskulpturerne af Sven Ratzack fra 1938 på Christianshavns Torv, medvirkende Jane Lytthans
Appelbys Plads, historiker og forfatter Anders Bjørn fortæller.

Foto; Bo

At bo i husbåd på Christianshavn

Bådebyggeren Peter Bauder og hans kone, overlæge Jette Led Sørensen har siden 2004 boet i slæbebåden Lorbas i Trangraven på Christianshavn.
Før den tid boede de i den selvbyggede sejltræbåd Andante – først Peter alene, siden kom Jette og to børn til.  Det har været en meget arbejdsom proces at ombygge jernskroget til den bolig, der blev til på 75 kvm. Der skal knofedt, viden og vågemod til og har man trang til investering i fast ejendom med indbygget gevinst og altid en fast adresse, skal man ikke bo på en husbåd.  Peter og Jette fortæller om deres arbejde med at få slæbebåden gjort til et hjem og de overvejelser der har været med indretning og kajpladser.
Alt efter årstiden er der mellem 60-80 husbåde ved Københavns bolværker. Kaj og bolværk er ejet af både selskabet BY og HAVN  ( 95% ejet af Københavns kommune og staten 5%) og private.

Lyt til udsendelsen, den varer 12 minutter og 29 sekunder

Til arbejdernes ve og vel. Om Christianshavn i 1800-tallet
I år er det 400 år siden Christianshavn blev anlagt. Historikeren Anders Bjørn fortæller om livet i midten af 1800 tallet, hvor den fattigste bydel i København var Christianshavn. Filantropiske borgere fik bygget nogle boliger til forbedrede forhold for den arbejderklasse, som havde kræfter til at hjælpe sig selv hvis de fik hjælp fra andre.
Lyt til udsendelsen, den varer 14 minutter og 32 sekunder

Kirsten Sørensen med hjemmestrik i Fedtekælderens julebazar 2018

Foto; Bo

Mor Danmark på B&W
Mor Danmark - med det borgerlige navn Kirsten Sørensen - fortæller i den lille podcast om sit  arbejde på B&W, som også er historien om kvinderne,  der kom på arbejdsmarkedet, arbejdskampe og kolleger. Kirsten blev en dygtig kontrollør og sluttede som 61årig i 1986.
Kirsten bor lige overfor sin gamle arbejdsplads. I det hele taget har hun boet på Christianshavn siden hun var 18 på en kort strækning fra Store Søndervoldstræde til Overgaden Over Vandet. I dag er Kirsten 91 år.
Går du ned af Overgaden Neden Vandet - altså til højre når du kommer inde fra København - så støder du på en port, der står vinkelret på husmuren til nr. 9. Over porten står der med guldbogstaver: Burmeister & Wains Maskin og Skibsbyggeri. B&W begyndte med motorer, kedler og centrifuger siden kom dampskibene til fra midten af 1800-tallet og fra 1872 et skibsværft på Refshaleøen. B&W blev grundlagt 1865 og lukket i 1996.

Lyt til udsendelsen, den varer 8 minutter og 51 sekunder