Postadresse:
Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1420 København K

Mailadresse:
christianshavneren@beboerhus.dk

Telefonnummer:
3257 8890

CVR nr.:
53 39 99 59

Indlæg og annoncer kan lægges i avisens postkasse i Beboerhuset, Dronningensgade 34, 1420 Kbvhn.K - eller naturligvis sendes elektronisk til christianshavneren@beboerhus.dk

Christianshavneren:

Bydelsavisen ”Christianshavneren” er en selvstændig og ”non-profit” forening, som blev grundlagt i november 1983.
Christianshavnerens formål er at oplyse og skabe debat om hvad der foregår i bydelen.
Christianshavneren er uafhængig af økonomiske, politiske, religiøse og andre særinteresser.

Christianshavnerens redaktion består af frivillige aktivister og har ingen fast træffetid.

Christianshavneren omdeles til alle brevsprækker på Christianshavn, inkl. Holmen, Margretheholm og Christiania.
Den kan også hentes i Beboerhuset og på Christianshavns Bibliotek.

Kontakt os og læg besked på telefon eller mail og vi vil kontakte dig for aftale om møde o.a.

Christianshavneren er hele bydelens talerør.

Lokalaviser fra 30'erne til 60'erne

På billedet Anders Bjørn

Christianshavns Lokalarkiv har modtaget et stort antal lokalaviser, som nu kan ses i Vagthuset. Det drejer sig om Christianshavneren fra 1937-1947,  samt Christianhavns Avis, Christianshavn Posten og Christianshavns Ugeblad. Fotos, annoncer og tekster er både underholdende og informative. 
Aviserne kan ses i Vagthuset, Torvegade 75, hver lørdag mellem kl 13 og 15

Tekst og foto Asbjørn Kaasgaard

Christianshavns legeplads åbningstider

Michael og George er legepladsens faste pædagoger

Christianshavns Volds bemandede legeplads åbningstider fra november til februar: Mandag 9 - 16, tirsdag 9 - 16, onsdag 9 - 16, torsdag 9 - 16, fredag 9 - 16.

Legepladsen på Christianshavns Vold er bemandet med mulighed for leg inde og ude.

På lege pladsen er der: 
- basketbaner 
- tennisbaner 
- bordtennisbord 
- stor fodboldbane 
- rundboldbane 
- svævebane 
- klatreredskaber 
- legeskib 
- bålplads 
- byggeklodser 
- grønt i børnehøjde 
- naturområde 
- gynger 
- små vippedyr 
- sandkasse med sandting 
- legecykler 
- udendørs skakspil

Støjvagten udvides i København

Er du generet af støj fra caféer, spillesteder og arrangementer, kan du nu kontakte Københavns Kommunes støjvagt hver nat hele ugen. Udvidelsen af støjvagten er en forsøgsordning, der løber fra mandag den 3. juli og året ud, som følge af en ekstra bevilling fra Borgerrepræsentationen i foråret.
Når der bliver klaget, rykker støjvagterne ud på tilsyn. Herudover registreres alle henvendelser, så Teknik- og Miljøforvaltningen har et klart billede af, hvor i byen der er flest udfordringer med støj. Det er også støjvagten, som kan påtale, hvis restauratører ikke overholder de krav, som stilles til dem i forhold til at begrænse støjen fra deres gæster.
Støjvagten har eksisteret siden 2014 og håndterer hver fredag og lørdag nat henvendelser fra borgere – flest i sommerperioden. Fra april 2017 begyndte støjvagten også at køre om torsdagen, og nu udvides vagten så til hele ugen. Det sker på baggrund af borgerhenvendelser om gener fra nattelivet  alle ugens dage. Støjvagten vil også køre søndag eftermiddag, hvor der især vil være fokus på musikarrangementer. Udvidelsen til hele ugen er en forsøgsordning, som varer året ud.
Støjvagten kan kontaktes på tlf.: 6119 1078 mellem kl. 21.00 og kl. 03.00 fra mandag til lørdag og fra kl. 13.00 til kl. 03.00 om søndagen.

Mia Jørgensen, presseansvarlig
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen

Miljøbilen er en mobil enhed (lastbil) der modtager farligt affald fra private borgere. Miljøbilordningen er en kommunal ordning, der er aftalt med kommunen.

Miljøbilen kører efter en fast køreplan med aftalte stop fordelt over hele kommunen

Køreplanen omdeles til alle husstande i kommunen én til to gange årligt og kan normalt også findes på kommunens hjemmeside.

Når borgerne skal aflevere deres farlige affald, skal de så vidt det er muligt aflevere affaldet i den originale emballage eller en tilsvarende egnet emballage.

Emballagen skal være mærket, så indholdet nemt kan identificeres og borgerne skal altid aflevere affaldet direkte til miljøbilens personale.

Hvilke affaldstyper kan afleveres?​

Der kan stort set afleveres alle former for farligt affald fra husholdninger:

  • Olie og kemikalierester
  • Maling, lak og spraydåser
  • Alle brandfarlige væsker
  • El-sparepærer og lysstofrør
  • Insekt- og plantegifte
  • Plantegødning (kunstgødning)
  • Kviksølvtermometre
  • Batterier og akkumulatorer
  • Alle produkter med faresymboler

Billedlotteri med Christianshavnermotiver

Christianshavns Lokalhistoriske Forening har udgivet et billedlotteri med christianshavnermotiver. 
Billedlotteriet har 60 forskellige motiver rmed beskrivelser af historiske og nutidige steder.
Motiverne dækker hele Christianshavn incl. Holmen, Refshaleøen og Trekroner. Her er motiver med bygninger, gårde og pladser, broer, statuer, malerier, skibe, vindmøller, bænke og fuglekasser. 
Meningen er at skabe viden og interesse for Christianshavns forskellige kvarterer på en legende måde. Og måske får man lyst til at opsøge de steder man ikke kendte så godt. 
Spillet er for såvel børn som voksne
Spillet er støttet af Christianshavns Lokaludvalg og Københavns Arkivudvalg og derfor er prisen på 25 kr. Kan købes i Vagthuset, Torvegade 75. Hver lørdag mellem kl. 13 og 15.
Kontaktoplysninger:
Asbjørn Kaasgaard
Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv www.chararkiv.dk mobil 50568670